Startside

 

 

Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer (SME)

 

SME er brancheorganisation for alle småskibsrederier, der driver passagerfart.

 

SME's medlemmer

Medlemmerne af SME udgøres således bl.a. af lystfiskerskibe, bevaringsværdige sejlskibe, socialpædagogiske projektskibe, tur- & udflugtsfartøjer, personfærger, taxibåde, hurtiggående passagerbefordrende gummibåde samt andre passagerbefordrende fartøjer.

SME's medlemsfartøjer finder man i alle danske farvande, på de danske indsøer, samt i grønlandske og færøske farvande.

 

SME's opgaver og målsætninger

Det er SME's opgave at repræsentere branchens interesser overfor myndigheder og politikere i alle for branchen vigtige anliggender.

Det er SME´s målsætning at hævde et højt niveau af kvalitet og sikkerhed i branchen samt, gennem aktiv medvirken ved udformning af love og forskrifter, at bidrage til optimering af Sikker Skibsdrift.

 

Facts om SME's medlemmer

SME's medlemsfartøjer befordrer hvert år mere end 700.000 passagerer, og pr. år omsætter branchen cirka 90 mio. kr.

 

 
       

 

Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer

Tel: 5051 6012 - E-post: info@smedanmark.dk